YABANCI DİL EĞİTİMİ

Aksa Kolejinde İngilizce Eğitimi

  “Konuşturan İngilizce”  İngilizce okuyor, yazıyor ve konuşuyorum.

·         Aksa’da İngilizce eğitimi, Anasınıfından itibaren Common European Framework(CEFR) – Avrupa Ortak Dil Kriterlerine paralel hedefler belirlenmektedir.

·        
İngilizce eğitimimiz yaşayarak öğrenme temeline dayanıyor ve anaokulundan itibaren eğitim sisteminin içinde yer alıyor. Öğrencilerimiz İngilizceyi ana dillerinden sonra kendilerini en rahat ifade ettikleri dil olacak şekilde öğreniyorlar. 

·         Dil öğretimi, fiziksel aktiviteleri de içeriyor. Öğrenciler bedensel aktivitelerle birlikte; yabancı dille bağlantılı şarkı söyleme, taklit yapma, rol oynama aktiviteleri ile uygulamalı olarak eğitimler alırlar.

 

·         Derslerimiz de öğrenci merkezli bir yaklaşımla drama, müzik, diyalog, oyun, grup çalışması(group work), ikili çalışma (pair work) gibi iletişimi destekleyen etkinlikler düzenlenmekte proje; ve performans ödevleriyle öğrencinin dili kullanmasını teşvik edecek doğal ortamlar oluşturulmaktadır 

·        Tüm haftaya yayılan İngilizce TEOG Hazırlık programında öğrenciler sınav içeriği, soru çözümü, konu anlatımı, test tekniği, sınav taktikleri ve zaman yönetimi konularında destek alırlar.

 

·         Sene başında yapılan EPT (English Placement Test- İngilizce Yerleştirme Sınavı) sınavıyla öğrencilerin Okuma (Reading) -Yazma (Writing) –Konuşma (Speaking) –Dinleme (Listening) ve dilbilgisi (grammer)  seviyeleri tespit edilerek öğrencilere seviyelerine en uygun eğitim verilir (5.-8. sınıf arası.)

OKULUMUZDA YAPILAN İNGİLİZCE ETKİNLİKLER

·         İngilizce bilgi yarışması

·         İngilizce okuduğunu anlama çalışması

·         Haftanın / ayın öğrencilerine sertifika·Cambridge ESOL sınavlarına haırlık

·         İngilizceKulüpler ; İngilizce Oyun Kulübü, Pratik İngilizce Kulübü , İngilizce Yayın Kulübü

·         Haftalık çalışma kağıtları (worksheets)

Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yetenekleri ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak ikinci yabancı dil eğitimine başlanmaktadır.İlkokul birinci sınıftan itibaren İngilizce ve Almanca eğitimiyle öğrencilerimizin küçük yaştan itibaren dil becerisini kazanmasını hedefliyoruz.

 

Bu bilgilerin ışığında, İngilizce derslerini düzenli takip etmesi halinde 8. sınıftan mezun olan bir öğrencimizin B1 düzeyinde dil becerilerini rahatlıkla kullanabilmesi öngörülmektedir: 

BECERİLER 

B1

DİNLEME

İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim.

OKUMA

Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim.

KARŞILIKLI KONUŞMA  

Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilirim. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim.

  SÖZLÜ ANLATIM

Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim.

YAZILI ANLATIM

Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim.