Eğitim ve Öğretim Alanları

Her çocuk eşsizdir,farklı zekâ, yetenek, ilgi ve kişilik özelliklerine ve doğuştan gelen muhteşem bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak ancak doğru eğitimle mümkündür. Çocuklarımızda var olan üstün nitelikleri bütün yönleriyle açığa çıkarmak için gerekli tüm koşulları yaratmak da bizim temel görevimizdir. Bu ilke ile başarıyı hedefleyen, sorgulayan, duyarlı, hoşgörülü, öz güveni yüksek gençler yetiştirmeyi amaç edinen bir eğitim veriyoruz. 

AKSA Kolejinde ''Her çocuk keşfedilmeye hazır bir yıldızdır.” anlayışıyla öğrencilerimizin öğrenme isteğini sürekli kılıyoruz. Araştırma ve yaratmaya dayalı projelerle çocuğun kabiliyetlerini keşfediyoruz. Hayatta başarılı olmak için heyecanı ve merakı ömür boyu süren, öğrenmekten zevk alan, sorgulayabilen, öğrenmeye olan doyumsuzluğunu gideren ve sosyal çevresiyle uyumlu öğrenciler yetiştiriyoruz. 

AKSA Koleji öğrencilerimizin anaokulundan başlayarak ilkokul ve ortaokuldaki akademik ve kişisel gelişimlerini tamamlayabilecekleri bir okuldur. 

AKSA Koleji liselere geçiş sınavı olan TEOG sürecinde öğrencisinin yanında yer alarak hem okul hem dershane konseptiyle öğrencisine tam destek olacaktır.

OKUL + TEOG HAZIRLIK SİSTEMİ

“İyi Bir Lise İçin Aksa Koleji”

·         AKSA Kolejinde hem ortaokul diploması hem de TEOG’a hazırlık bir arada.

 Öğrenciler 5, 6, 7 ve 8. sınıfta aldığı ortaokul eğitiminin yanında TEOG’a hazırlık için gerekli eğitim desteğini de hafta içi ve cumartesi uygulanan programlarla ve etütlerle alabiliyorlar. Öğrenci kendi okulunda kendi öğretmenlerinden aldığı derslerle başarısı arttırıyor.

 DANIŞMANLIK SİSTEMİ

·         Öğrenci Danışmanlık Sistemi eğitim sistemimizin ana temasını oluşturmaktadır.

·         Her öğrencimizin bir danışman öğretmeni vardır.

·         Bu sistemde öğrenci merkezli çözüm yolları üzerinde durulur.

·         Danışman öğretmen, öğrencinin hem dersine girer hem de tüm derslerdeki akademik başarısını takip eder.

·         Bu görüşmelerde öğrencinin sınıf ortamındaki durumu, veliden alınan bilgiler ve sınav analizlerine göre eğitmen ve veli iş birliği ile bir    gelişim planı hazırlanır.

·         Öğrencinin; hafıza, odaklanma, dikkat, hız, esneklik ve yaratıcılık seviyeleri tespit edilerek ihtiyaçları belirlenir.

·         Öğrenmenin tam gerçekleşebilmesi için öğrencinin yeteneklerinin geliştirilmesinin yanında duygusal motivasyonu da sağlanır.

    Danışman Öğretmenlerimiz  ;    

        Okul ders notlarının ve TEOG deneme notlarının takibini yapar.

·       Konu tespit analizleri karne şeklinde çıkartılarak öğrencinin eksik olduğu konular tespit edilerek takviye etütlerle öğrencinin eksik konuları tamamlanır.(Girdiği bütün sınavların analizleri yapılır)

·         Haftalık-Aylık ders çalışma takvimlerinin takibini(soru-ödev) yaparak velileri bilgilendirir.Ödev kontrol takipleri yapılarak öğrencinin çalışma düzeni ve disiplini kazanmasını sağlar. (Her öğretmenin kitapta ödev kontrol kaşesi olacak)

·         Danışmanlık dosyası (resimli),yüz yüze görüşme formlarıyla öğrencinin motivasyonunu sağlar.

·         Danışman öğretmenlerimiz velileriyle 15 günde bir telefonla görüşür. Veli bilgilendirme aramalarını yaparak öğrencinin gelişim sürecini  paylaşır,veliden öğrencinin evdeki durumuyla ilgili bilgi alır.

·         Devam devamsızlık takibi aramaları ve telafi derslerinin etüt takibini yapar.

 Sınıf sosyal aktivitelerinin takibi, sınıf içi haftalık, aylık başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi ve başarı pano oluşturarak öğrenciyi motive eder.

ETÜT SİSTEMİ

·        Başarı, etüt dersleriyle destekleniyor.

·      Öğrencilerimiz okul derslerinin sonuna eklenen derslerle ve cumartesi günleri  yapılacak programlarla ders tekrarı, ödev uygulamaları ve TEOG süreci için çalışmalara katılacaklardır.

·         Böylece etüt derslerinde öğrencilerimiz sormak istedikleri sorularını öğretmenlerine sorabilecek, ödev saatlerinde ödevlerini tamamlayarak evde ödev yapma zorunluluğunu ortadan kaldırabileceklerdir.